Oferta


Konsultacje

Ta forma pomocy polega na jedno- lub kilkurazowym kontakcie z psychologiem w celu omówienia konkretnej sytuacji, problemu i znalezieniu możliwie jak najlepszego rozwiązania. Konsultacja taka odbywa się zarówno z dorosłymi, rodzicami, jak i z dzieckiem/nastolatkiem. Konsultacja psychologiczna może stanowić pierwszy krok do podjęcia długoterminowej psychoterapii.

0 komentarzy

Konsultacje z psychologiem dziecięcym

Spotkanie z psychologiem dziecięcym jest pomocą skierowaną nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców. Często to właśnie rodzic jest pierwszą osobą, która zauważa niepokojące zmiany u swojego dziecka takie np. jak: pogorszenie stopni w szkole, trudności w kontaktach z rówieśnikami, zmiany w zakresie jedzenia, koncentracji. Celem takiego spotkania jest diagnoza psychologa, znalezienie źródła problemu […]

0 komentarzy

Psychoterapia

Psychoterapia to proces umożliwiający lepsze poznanie i rozumienie samego siebie i innych. Stwarza szanse na poprawę jakości życia i złagodzenie objawów. Terapia indywidualna polega na regularnych, najczęściej co tygodniowych, spotkaniach i rozmowach z psychoterapeutą. Sesja terapeutyczna trwa 45-50min. Czas trwania psychoterapii zależny jest od indywidualnego przypadku. Terapia w nurcie psychodynamicznym zakłada się, iż nasze działania, pragnienia oraz […]

0 komentarzy

Terapia uzależnień

Terapia uzależnienia to specyficzny proces psychoterapii skoncentrowany na problemie szkodliwego lub nałogowego używania substancji psychoaktywnych albo zachowań. W procesie tym, zakłada się, że u podstaw trudności osoby w kontakcie z daną substancją psychoaktywną lub z zachowaniem leżą psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Terapia zmierza do zdiagnozowania i powstrzymania tych mechanizmów. W konsekwencji prowadzi to do zaprzestania lub […]

0 komentarzy

Szkolenia i warsztaty

Oferta w przygotowaniu

0 komentarzy