Konsultacje z psychologiem dziecięcym


Spotkanie z psychologiem dziecięcym jest pomocą skierowaną nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców. Często to właśnie rodzic jest pierwszą osobą, która zauważa niepokojące zmiany u swojego dziecka takie np. jak: pogorszenie stopni w szkole, trudności w kontaktach z rówieśnikami, zmiany w zakresie jedzenia, koncentracji. Celem takiego spotkania jest diagnoza psychologa, znalezienie źródła problemu oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. Zajmujemy się również pomocą dla młodzieży w problemach związanych z okresem dojrzewania, niechęci do nauki, zaburzeń zachowania i nastroju, lub zaburzenia jedzenia. Ponadto w tym trudnym okresie mogą pojawić się autodestrukcyjne zachowania takie jak samookaleczenia, myśli samobójcze, agresja, przemoc w rodzinie, z którymi trudno poradzić sobie samemu. Dzięki terapeucie można spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy i poczuć się lepiej.

Pracownicy zajmujący się problemami