oferta oferta


Ta forma pomocy polega na jedno- lub kilkurazowym kontakcie z psychologiem w celu omówienia konkretnej sytuacji, problemu i znalezieniu możliwie jak najlepszego rozwiązania. Konsultacja taka odbywa się zarówno z […]

Konsultacje


Spotkanie z psychologiem dziecięcym jest pomocą skierowaną nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców. Często to właśnie rodzic jest pierwszą osobą, która zauważa niepokojące zmiany u swojego dziecka […]

Konsultacje z psychologiem dziecięcym


Psychoterapia to proces umożliwiający lepsze poznanie i rozumienie samego siebie i innych. Stwarza szanse na poprawę jakości życia i złagodzenie objawów. Terapia indywidualna polega na regularnych, najczęściej co tygodniowych, spotkaniach i […]

PsychoterapiaTerapia uzależnienia to specyficzny proces psychoterapii skoncentrowany na problemie szkodliwego lub nałogowego używania substancji psychoaktywnych albo zachowań. W procesie tym, zakłada się, że u podstaw trudności osoby w kontakcie […]

Terapia uzależnień