Psychoterapia


Psychoterapia to proces umożliwiający lepsze poznanie i rozumienie samego siebie i innych. Stwarza szanse na poprawę jakości życia i złagodzenie objawów. Terapia indywidualna polega na regularnych, najczęściej co tygodniowych, spotkaniach i rozmowach z psychoterapeutą. Sesja terapeutyczna trwa 45-50min. Czas trwania psychoterapii zależny jest od indywidualnego przypadku. Terapia w nurcie psychodynamicznym zakłada się, iż nasze działania, pragnienia oraz wybory życiowe są kierowane przez wewnętrzne, nieświadome popędy oraz siły motywacyjne, między którymi często zachodzi konflikt. Terapia umożliwia głębsze zrozumienie emocji oraz wewnętrznych konfliktów, co pozwala na zmianę spojrzenia na siebie i innych. Psychoterapia bardzo rzadko dostarcza gotowych przepisów czy rad. Terapeuta pomaga porządkować i rozumieć świat wewnętrznych przeżyć, co w konsekwencji umożliwia samodzielne kierowanie własnym życiem.