Konsultacje


Ta forma pomocy polega na jedno- lub kilkurazowym kontakcie z psychologiem w celu omówienia konkretnej sytuacji, problemu i znalezieniu możliwie jak najlepszego rozwiązania. Konsultacja taka odbywa się zarówno z dorosłymi, rodzicami, jak i z dzieckiem/nastolatkiem. Konsultacja psychologiczna może stanowić pierwszy krok do podjęcia długoterminowej psychoterapii.