Terapia uzależnień


Terapia uzależnienia to specyficzny proces psychoterapii skoncentrowany na problemie szkodliwego lub nałogowego używania substancji psychoaktywnych albo zachowań. W procesie tym, zakłada się, że u podstaw trudności osoby w kontakcie z daną substancją psychoaktywną lub z zachowaniem leżą psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Terapia zmierza do zdiagnozowania i powstrzymania tych mechanizmów. W konsekwencji prowadzi to do zaprzestania lub zmniejszenia ilości używanych środków psychoaktywnych (lub zachowań). Terapia uzależnień polega także na praktycznej nauce umiejętności zdrowego radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i problemami życiowymi, po to, aby przyjmowanie substancji lub stosowanie zachowań nałogowych nie było potrzebne. Terapia uzależnień w formie psychoterapii indywidualnej polega na regularnych spotkaniach i rozmowach z psychoterapeutą. Sesja terapeutyczna trwa 45-50min. Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie.

Certyfikowany terapeuta uzależnień

 Sylwia Wacławik

psycholog, terapeuta uzależnień

tel. 884 804 607

sylwia.waclawik@gmail.com